Գործընկերներ

     
  Հովհաննես Պետրոսյան
Գործընկեր, Փի-Էյջ-Փի Փարթնըրզ ՓԲԸ-ի տնօրեն, Փի-Էյչ-Փի խորհրդի նախագահ
 
   
Դավիթ Եդիգարյան
Գործընկեր, Փի-Էյչ-Փի Աուդիտ ՓԲԸ-ի տնօրեն

  Վիգեն Եղոյան
Գործընկեր, ընկերության հաշվապահական ծառայությունների ղեկավարը