Խորհրդատվական ծառայություններ

Հաշվապահական և հարկային խորհրդատվություն շարունակական կամ մեկանգամյա հիմունքով


Հեռահաղորդակցման ծառայություններ

Հեռահաղորդակցման ծառայություններ

Ֆերոմոլիբդենի արտադրություն

Պղինձ-ոսկու հանքաքարի արդյունահանում, Պղինձ-ոսկու խտանյութի արտադրություն, Հանքավայրերի հետազոտություն և գնահատում

Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծառայությունների մատուցում

Նախագծային և խորհրդատվական ծառայություններ

Փորձաքննությունների անցկացում

Սև պղնձի արտադրություն, Պղինձ-ոսկու հանքաքարի արդյունահանում, Պղինձ-ոսկու խտանյութի արտադրություն, Հանքավայրերի հետազոտություն և գնահատում

Մարտկոցների արտադրություն

Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեով և Հայաստանի Հանրապետությանը տրամադրվող միջոցների հաշվին մշակված ծրագրերի իրականացում, ծրագրի իրականացման հետ կապված վճարումների ղեկավարում:

Ինտերնետային ծառայություններ, Հեռահաղորդակցության ծառայություններ

Ավիատոմսերի վաճառք/ամրագրում

Հեռախոսային մարկետինգ եւ գովազդ

Ոսկու հանքաքարի արդյունահանում, Ոսկու խտանյութի արտադրություն, Ոսկու արտադրություն

Աուդիտ, հաշվապահական և հարկային խորհրդատվական ծառայություններ

Վարկերի տրամադրում, Ֆինանսական այլ ծառայությունների մատուցում

Շինմոնտաժային աշխատանքներ, Էլեկտրական սարքավորումների արտադրություն

Հիգիենիկ պարագաների արտադրություն

Օծանելիքի ներմուծում և մանրածախ առևտրի ցանցի կազմակերպում

Բջջային կոնտենտ-ծառայություններ

Ներդրումների և ձեռքբերումներ հետ կապված խորհրդատվական ծառայությունների մատուցում մայր ընկերությանը (Նաիրիտ Գործարան ՓԲԸ)

Պղնձի և մոլիբդենի արդյունահանում

Ինտերնետային ծառայություններ, Հեռահաղորդակցության ծառայություններ

Խորհրդատվական ծառայություններ

Պղինձ-ոսկու հանքաքարի արդյունահանում, Հանքավայրերի հետազոտություն և գնահատում

Վարկերի տրամադրում, Ֆինանսական այլ ծառայությունների մատուցում

Ծխախոտի արտադրություն

Պղինձ-ոսկու հանքաքարի արդյունահանում, Ոսկու զտում, Հանքավայրերի հետազոտություն և գնահատում

Հյուրանոցային ծառայություններ

Հետախուզման աշխատանքների իրականացում, Նախագծման աշխատանքների իրականացում

Հրապարակումներ

Հաշվետվություններ

Հաճախորդների հաշվետվություններ